GOMEX - Prijava za posao

Upitnik za posao

  • Potvrđujem da sam upoznat sa Obaveštenjem o obradi i zaštiti podataka o lličnosti.
    Dozvoljavam obradu ličnih podataka prema uputstvu.
    Potvrđujem da su uneti podaci moji i da se prijavljujem za oglašenu poziciju na portalu.